PERSONVERN

 

PERSONVERNERKLÆRING – NETTBASERT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Denne personvernerklæringen gjelder for Snekkermester Øyvind Melgaard sitt nettsted. Øyvind Melgaard er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.snekkermestermelgaard.no/

 

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Snekkermester Øyvind Melgaard samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • Adresse

HVORDAN INNHENTES INFORMASJONEN?

​Snekkermester Øyvind Melgaard samler inn opplysninger gjennom personlig kontakt, via e-post og meldinger. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene kan jeg være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

FORMÅLET MED INFORMASJONEN SOM INNHENTES

  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg
  • For å kunne levere deg tjenesten og produkter

​På bakgrunnen av informasjonen som innhentes vil jeg tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Jeg henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

HVORDAN LAGRES INFORMASJONEN?

​ ​Informasjon innhentet gjennom kontaktskjema på www.snekkermestermelgaard.no/ og personlig overlevering lagres i mitt mailprogram.

 

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte meg på e-post til oy-mel@online.no

 

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Øyvind Melgaard kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Øyvind Melgaard.

RETTIGHETER

Som bruker av nettsidene mine har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Snekkermester Øyvind Melgaard ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no